بغی و شورش در حکومت دینی
39 بازدید
محل نشر: ارائه شده به همایش علمی «حکومت دینی» در مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی